Idea

Trwają przygotowania do Narodowego Marszu Życia 2020. Odbędzie się 22 marca 2020 r. w Warszawie z okazji Narodowego Dnia Życia. Marsz ma być przede wszystkim afirmacją życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Będziemy  jednak domagać się także konkretnych działań władz, obiecanych i deklarowanych, a obecnie zaniechanych, które stanowią bardzo ważne elementy budowania w naszym kraju cywilizacji życia – sprawiedliwego ładu społecznego w którego centrum jest Bóg, godność człowieka i prawa rodziny.
Upomnimy się o konkretne sprawy, takie jak przyjęcie przez Sejm obywatelskiego projektu „Zatrzymaj aborcję”, uchwalenie obywatelskiego projektu „Stop pedofilii” czy wypowiedzenia przez nasze państwo genderowej Konwencji Stambulskiej i zaproponowania Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.  
Marsz będzie miał charakter ogólnopolski. Chcielibyśmy, aby włączyły się w jego przeprowadzenie i przygotowanie wszystkie środowiska, którym na sercu leży sprawa rodziny oraz życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Narodowy Dzień Życia  zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej „powinien  być manifestacją solidarności społecznej, zachętą do wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia oraz okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.  
Uchwała o ustanowieniu w Polsce państwowego święta – Narodowego Dnia Życia –  była odpowiedzią Polskiego Parlamentu na apel i prośbę Jana Pawła II, zawartą w encyklice „Evangelium Vitae”, aby „corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, wKościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiegożycia w każdym momencie i w każdej kondycji: należy zwłaszcza ukazywać, jakwielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja”.

Program

11.00 Msze Święte: Archikatedra Warszawska i Katedra Warszawsko-Praska, po Mszach Świętych przejście na Plac Zamkowy

12.30 Wymarsz z Placu Zamkowego na Plac Trzech Krzyży

14.00 Orędzie na Narodowy Marsz Życia

14.30 Zakończenie zgromadzenia

Trasa

Plac Zamkowy -> Krakowskie Przedmieście -> Nowy Świat -> Plac Trzech Krzyży

Organizatorzy:

Patronat honorowy: 

Patroni medialni:

Kategorie: Archiwum