Podpisz rezolucję

NARODOWY MARSZ ŻYCIA 2024

Rezolucja Narodowego Marszu Życia 2024

Podpisz rezolucję

Jako Polacy odpowiedzialni za przyszłość Ojczyzny i prawa każdego człowieka żyjącego pod suwerenną władzą Rzeczypospolitej, my, uczestnicy Narodowego Marszu Życia, żądamy natychmiastowego zaniechania wywrotowych działań obecnego rządu i rządowej większości parlamentarnej przeciw przyrodzonemu prawu do życia, potwierdzonemu w Konstytucji Rzeczypospolitej. Przypominamy, że fundamentem praw chronionych przez Rzeczpospolitą jest „przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność człowieka”. Nie pochodzi ona od państwa czy narodu, natomiast jej ochrona stanowi o autorytecie i godności państwa i narodu.

Przypominamy również, że – jak potwierdza to Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 28 maja 1997 roku – „życie w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju”. Negowanie tej prawdy jest wymierzone tak w prawa osoby, jak również w autorytet i porządek Rzeczypospolitej.

Wyrażamy uznanie i poparcie dla posłów, którzy bronili prawa do życia. Wzywamy ich również, aby nie poprzestawali na wyrażaniu opinii w reakcji na wywrotowe działania władz, ale by prowadzili systematyczną pracę na rzecz cywilizacji życia, reagując na wszystkie imperatywy przywoływane i przypominane przez opinię publiczną wspierającą cywilizację życia.

Wyrażając oburzenie z powodu głosowania części liderów opozycji za procedowaniem w Sejmie antykonstytucyjnych przepisów wymierzonych w prawo do życia, wzywamy opozycję do jednoznacznej obrony tych konstytucyjnych norm i do przypominania ich konstytucyjnego charakteru.

Wzywamy do niezwłocznego ponownego przesłania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej genderowej konwencji stambulskiej. Wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę z powodu zaniechania tego obowiązku do tej pory.

Apelujemy do przyszłych posłów do Parlamentu Europejskiego o pracę nad budową silnej europejskiej opinii wspierającej cywilizację życia. Działania te nie powinny sprowadzać się jedynie do protestów, ale być połączone ze stałym przypominaniem nienaruszalności prawa do życia i praw rodziny, pierwszych spośród naturalnych praw ludzkich.

Boga prosimy o wsparcie dla naszej Ojczyzny i wszystkich, którzy bronią jej praw! Jeszcze Polska nie zginęła!

Podpisali m.in.:

 1. Lidia Sankowska - Grabczuk
 2. Rafał Porzeziński
 3. Magda Korzekwa - Kaliszuk
 4. Bogusław Kiernicki
 5. Agnieszka Marianowicz - Szczygieł
 6. Jan Pospieszalski
 7. Elżbieta Zielińska
 8. Marek Jurek
 9. Weronika Kostrzewa
 10. Wojciech Zięba
 11. Lech Łuczyński
 12. Lidia Klempis
 13. Marek Grabowski
 14. Waldemar Wasiewicz
 15. Michał Guzek
 16. Joanna Kwiatkowska
 17. Paweł Wosicki
 18. Jan Żaryn
 19. Paweł Witaszek
 20. Małgorzata Jastrzębska
 21. Paweł Nowacki
 22. Ewa Kowalewska
 23. Paweł Adamiak
 24. Antoni Szymański
 25. Jan Abgarowicz
 26. Halina Bogusz
 27. Jacek Kowalski
 28. Zofia Witaszek

zobacz więcej >>

POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY!

W kontekście czekającej nas kolejnej debaty w sprawie ochrony życia, małżeństwa i rodziny, być może nawet ogłoszenia referendum w tej sprawie nasz marsz powinien być bardzo jednoznacznym sygnałem do działania, do skupiania sił, do szukania adekwatnych odpowiedzi. Powinien być zarazem wydarzeniem społecznym i obywatelskim, ale przede wszystkim wydarzeniem i aktem moralnym. Nasza sprawa nie obroni się sama.

Jeśli jesteś gotowy ją wesprzeć swoim zaangażowaniem, wypełnij formularz i czekaj na wiadomość zwrotną.

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY:

SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

PATRONI MEDIALNI: