Odbył się Narodowy Marsz Życia 2024

Pięćdziesiąt tysięcy osób manifestowało w niedzielę w Warszawie na rzecz prawa do życia nienarodzonych oraz przeciwko działaniem podejmowanych przez polski parlament na rzecz obalenia prawa chroniącego życie i wprowadzenie "aborcji na życzenie";.

Marsz odbył się 14 kwietnia w Narodowe Święto Chrztu Polski. Był więc manifestacją zarówno na rzecz życia rodziny ale też aktem wdzięczności i wierności dziedzictwu chrześcijańskiej Polski oraz wreszcie wołaniem o wolność i suwerenność, zwłaszcza w kontekście różnych międzynarodowych roszczeń ideologicznych czy politycznych.

Na czele kolumny marszu jechała polska husaria z królewskim sztandarem, przypominając o roli Polski jako historycznego przedmurza chrześcijaństwa i o tym, że obrona słabszych, zwłaszcza kobiet i dzieci to istota żywego wciąż rycerskiego przesłania.

Marsz przebiegł w bardzo żywej i barwnej atmosferze, a prowadząca Lidia Sankowska-Grabczuk, dziennikarka portalu "afirmacjia.info"; nie pozostawiał wątpliwości w jakim celu spotkali się tu ludzie którzy zjechali na manifestację z całego kraju. Skandowano więc nie tylko główne hasło, pod którym szedł Marsz, czyli "Niech żyje Polska"!, ale także inne choćby "prawo do życia prawem człowieka", a także powtarzane chyba najczęściej ";Tu jest Polska nie Bruksela, tu się życia nie odbiera" (lub w wersji drugiej ("nikt aborcji nie popiera")

W finałowej części manifestacji miało miejsce wystąpienie m.in. Marka Jurka byłego marszałka polskiego Sejmu, jednego z liderów opinii katolickiej i konserwatywnej oraz Rezolucja Marszu którą przedstawił w imieniu uczestników Rafał Porzeziński dziennikarz i autor telewizyjnego programu "Ocaleni". Rezolucja żąda najpierw od władz polskich "natychmiastowego zaniechania wywrotowych działań przeciw przyrodzonemu prawu do życia, potwierdzonemu w Konstytucji Rzeczypospolitej"

Rezolucja przypomniała w tym kontekście orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 roku które jasno określiło że „życie w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju”. Marek Jurek wezwał także w rezolucji Marszu m.in. do niezwłocznego przesłania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej genderowej konwencji stambulskiej. Zebrani na Marszu w swojej deklaracji zaapelowali również do przyszłych posłów do Parlamentu Europejskiego o pracę nad budową silnej europejskiej opinii wspierającej cywilizację życia. "Działania te nie powinny sprowadzać się jedynie do protestów, ale -Jak napisano w rezolucji - powinny być połączone ze stałym przypominaniem o nienaruszalności prawa do życia i praw rodziny, pierwszych spośród naturalnych praw ludzkich).

W trakcie Marszu występowały także rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, naturalne i zastępcze, które dawały świadectwa wielkiej miłości i radości.

Z wielkim aplauzem spotkało się też wystąpienie dziesięcioletniej Weroniki z zespołem Dawna, która opowiedziała o swoim życiu, o miłości do rodziców, o  codziennych radościach i trudnościach, ale też o swoim marzeniu, żeby nikt nigdy nie chciał już zabijać dzieci.

Przewodniczący Marszu Bogusław Kiernicki zakończył Marsz deklaracją, że Polska nie wywiesi białej flagi w sprawie ochrony życia dzieci nienarodzonych i że ten Marsz będzie trwał w swoich kolejnych działaniach tak długo jak będzie to potrzebne. Zamiast białych flag nad marszem powiewał natomiast las flag biało-czerwonych i sztandarów z liliami i podwójnymi krzyżami apostolskimi symbolizującymi czystość, gotowość do poświęcenia, niesienia pomocy i dzielenia się dobrem.

Na zakończenie zebrani mogli wysłuchać mobilizującego ducha koncertu Jacka Kowalskiego i zespołu Monogramista JK.

Narodowy Marsz Życia został zorganizowany przez Fundację Św. Benedykta we współpracy z koalicją kilkudziesięciu organizacjami działającymi na rzecz życia i rodziny pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski.

<< <
1
> >>

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY:

SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

PATRONI MEDIALNI: