Wolontariat

W kontekście czekającej nas kolejnej debaty w sprawie ochrony życia, małżeństwa i rodziny, być może nawet ogłoszenia referendum w tej sprawie nasz marsz powinien być bardzo jednoznacznym sygnałem do działania, do skupiania sił, do szukania adekwatnych odpowiedzi. Powinien być zarazem wydarzeniem społecznym i obywatelskim, ale przede wszystkim wydarzeniem i aktem moralnym. Nasza sprawa nie obroni się sama.

Jeśli jesteś gotowy ją wesprzeć swoim zaangażowaniem, wypełnij formularz i czekaj na wiadomość zwrotną.

  ORGANIZATOR:

  WSPÓŁORGANIZATOR:

  PARTNERZY

  PATRONAT HONOROWY:

  SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
  W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

  PATRONI MEDIALNI: